SOMMERLØB DEN 21.JUNI 2020

VVK SOMMERLØB  med start fra Struer Havn. Vi kørte ad små vejer i området rundt om Struer og alle 27 deltagere havde en flot tur på 60 km
Tak til Kaj kristensen for turen