Referat generalforsamlinger

Generalforsamlingen 2020/2021

Referat fra generalforsamling i Vestjysk Veteranknallert Klub

Onsdag d. 20. oktober 2021 kl. 19.30

 

Generalforsamlingen startede ved 21.30 tiden efter Dorthe Laursen fra Salling Maxi Girls havde holdt et inspirerende foredrag om sine oplevelser med Salling Maxi Girls.

I alt 19 VVK’ere deltog i generalforsamlingen

 

1.   Valg af dirigent og stemmetællere :

Bjarne Mailund blev valgt som dirigent.

Der blev valgt 2 stemmetællere – Hans Brogaard og Viggo Madsen

 

2.   Formandens beretning :

VVK LØVSPRINGSLØB søndag den 25. april 2021

Gerdt Pedersen stod for denne tur i Lem ST, det var en fin tur igen og vi hyggede os som altid og vejret var som det skulle være.

 

VVK VANDKANTSLØB søndag den 16. maj 2021

Løbet var lavet af Jens Vestergaard og blev kørt fra Østerild Vindmølle testcenter.

Det var en fin tur hvor vi mødte GUTTERNE med kutterne og fik en fin rundtur og fortælling om det hele - det var en lidt kold, men tør tur.

 

VVK SOMMERLØB søndag den 27. juni 21

Denne tur var lavet af Søren Olsen, hvor vi startede med Rundstykker og kaffe, og fint vejr.

Vi var en stor flok på 35 knallerter på denne tur. Det var en fin og dejlig tur, der startede ved Camping & Familiepark West i Hee

.

VVK LIMFJORDSLØB søndag den 22. august 2021

Denne tur havde Andreas Lorentsen lavet og startede ved Klinkby skole.

Det var en fin tur i Lemvig – Thyborøn området. Vi kom fint rundt og fik frisk luft og fint vejr hele dagen.

Jeg selv måtte køre hele turen som føglebil nr. 2 med min knallert på trailer, da den gik i stykker fra start.

 

VVK LØVFALDSLØB søndag den 19. september 2021

Toftum Bjerge Camping var startsted og turen blev lavet af Inga Nielsen. Det var en fin tur og vejret var også med os denne tur rundt om og i Klosterheden Plantage. Turen blev afsluttet med kaffe og nybagt brød, som campingchefen gav. Dejlig afslutning på årets sidste knallert løb.

 

Ringkøbing Fjord rundt Grundlovsdag den 5. juni 2021

Løbet hviler i sig selv, da det blev arrangeret af 4 VVK-medlemmer uden om VVK-regi.

De havde en god tur og der var booket helt op med 92 deltagere ialt.

 

Vi er nu 99 medlemmer og vi har sammenlagt kørt godt og vel 8000 km i år.

 

Beretningen godkendt.

 

3.   Årsregnskabet.

Årsregnskabet 2020/2021 viste et overskud på 3.878,08 kr. – hvilket må siges at være tilfredsstillende

Aktiverne pr. 30.09.21 var 31.439 kr. Godt med lidt penge på kistebunden.

Foreningen har pr. 30.09.21 i alt 99 medlemmer – afgang i året 11 medlemmer – tilgang 8 medlemmer.

Kassereren bad medlemmer om at huske at betale til tiden – ca. 30% skulle sidste år kontaktes for at minde dem om betalingsfristen var overskredet.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

4.   Indkomne forslag :

Ingen forslag modtaget af formanden

 

5.   På valg :

Næstformand Inga Horsted Nielsen - genvalgt

Kasserer Poul Kusk - genvalg

Bestyrelsesmedlem Andreas Lorentsen – modtog ikke valg

Nyt bestyrelsesmedlem Henning Dalgaard, Bur

 

Revisorer valgt for 1 år

Revisor Viggo Madsen - genvalg

Revisor Kaj Kristensen - genvalg

Revisor suppleant Poul Erik Schou - nyvalg

 

 

6.   Kontingent.

Bestyrelsen foreslog at kontingent er uændret for 1. okt. 2021 – 30. sep. 2022. Samme kontingent som de seneste år.

Klub medlemskab 125 kr. årligt

Klub medlemskab med Knallert Journalen 300 kr.

 

Dette blev godkendt         

 

7.   Eventuelt.

·        Knallert Journalen – billeder og artikler efterlyses, specielt til bladene nr. 1 og 2. Flere medlemmer meldte sig med billeder og historier om igangværende projekter. Poul ser frem til dette.

·        Skrueaften hvor vi kan mødes en gang i måneden. Der var meget snak herom, men der mangles et sted hvor vi kan samles. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

·        Næste års arrangementer :

o   Løvspringsløb – Gerd Pedersen

o   NYHED Tur Gudenå – Per Kusk Andersen –

o   Ringkøbing Fjordrundt – fredag den 5. juni

o   Sommerløb – Henning Dalgaard

o   Limfjordsløb – Jens Vestergaard – tur omkring Thisted bredning.

o   Løvfaldsløb – Viggo og Hans

o   Generalforsamling.

o   Herudover forhåbentligt flere pop-up løb.

Dejligt at flere meldte sig som arrangør af løbene – bestyrelsen finder datoer for løbene, så de er klar i det nye år.

 

 

Bjarne Mailund takkede for nogenlunde god ro og orden under mødet.

 

Referent Poul Kusk.

Generalforsamling VVK 2019/2020

Generalforsamling 2020 aflyses

Onsdag den 21. oktober skulle vi have holdt ordinær generalforsamling i Vestjysk Veteranknallert Klub (VVK) – dette satte Covid-19 restriktionerne en stopper for. Bestyrelsen valgte at udsætte mødet til senere på året.

Nu er der kommet yderligere strammere regler med højest 10 personer forsamlet i det offentlige rum, så derfor har VVK bestyrelsen valgt at aflyse generalforsamlingen i år.

 

På generalforsamlingen skulle der have været valg af følgende personer for to år:

Formand Mikael Pedersen

Bestyrelsesmedlem Hans Brogaard

Best. suppleant Bent Jensen

Alle tre har ønsket at fortsætte (genvalg)

 

Revisorer og suppleant for et år:

Revisor Viggo Madsen

Revisor Kaj Kristensen

Suppleant Henny Larsen

Alle tre fortsætter (genvalg)

 

Vedr. regnskabet kan oplyses der er et lille overskud til trods for der kun er kørt 3 løb med betaling i år.

Klubben har 103 medlemmer – 9 udmeldte og 15 nye medlemmer i 2019/20

 

Generalforsamlingen VVK 2018/2019

Referat fra generalforsamling i Vestjysk Veteranknallert Klub

Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 19.30

 

1.   Valg af dirigent og stemmetællere :

Knud Larsen blev valgt som dirigent.

Der blev valgt 2 stemmetællere – Viggo Madsen og Hans Brogaard

 

2.   Formandens beretning :

Så gik der lige et år mere med ture og jubilæum, det har været dejligt at se alle hygge sig og hjælpe.

Vi har fået 12 nye medlemmer ind i klubben i år, men også afgang af 12, heriblandt vores forhenværende formand Harald, der døde på grund af sygdom.

De nye er i gang i klubben, og vi håber at kunne få flere unge med også og holde dem fast, så de kan føre klubben videre.

 

Løvsprings løbet.

Den stod Gerdt Pedersen for som han plejer. Vi fik en fin tur og god start med morgenbrød og kaffe

Kørte en god tur rundt i omegnen af Lem

 

Aftenløb.

Den havde Mikael Pedersen lavet og turen blev kørt i Herrup området, hvor vi startede fra Herrup kulturhus

Det blev hurtigt koldt - desværre.

Vi fik også nogle gæstekørere med fra området. Det var hyggeligt.

 

Sommerløb.

Den blev lavet af Hans Brogaard og Viggo Madsen. Turen blev kørt på Mors og Thy, det var en fin tur de havde lavet, med en lille færgetur ved Næssund til at starte med. Vejret var nogenlunde.

 

Pop up tur.

Vi havde to i løbet af året

Poul Kusk lavede den første, som gik fra Tvismølle og ud til Hodsager og tilbage igen. Selvom det var midt sommer blev det en kold tur inden vi nåede hjem igen.

Den anden tur Havde Thomas Larsen lavet og den gik fra Færch tovet, Holstebro, og til Struer, det var også en fin tur og noget varmere denne gang.

 

Jubilæums løbene og festaften.

Knud og Inga lavede det hele og de fik det til at glide som smurt. Vi kom da også på TV midt vest. Weekenden foregik i Lemvig området, da det var her, klubben startede i 1989.

Vi fik lidt vand fra oven om lørdagen, men det gik over igen. Søndagens løb foregik i tørvejr. Det var en meget fin og hyggelig weekend. Til festaftenen fik vi helstegt gris med tilbehør. God mad – og hygge.

 

Løvfalds tur.

Andreas lavede denne tur med start på Lemtorp skolen og vi fik en fin tur. Denne gang også uden det store vand fra oven, men med stærk blæst fra vest. Modvind ud og medvind hjem. Alle klarede det uden problemer. Sluttede af med kaffe og kage, som Alice havde været så rar at arrangere.

 

Tilføjet af Poul Kusk:

10. Ringkøbing Fjord Rundt.

Løbet hviler i sig selv, da det bliver arrangeret af 4 VVK medlemmer uden om VVK regi – der deltog i alt 105 på turen rundt om fjorden.

 

Beretningen godkendt.

 

3.   Årsregnskabet.

Årsregnskabet 2018/2019 viste et underskud på 7.453,98–til trods for at jubilæums weekenden kostede ca. netto 8.500 kr. og forskydning i betaling af Knallert Journal nr. 4/2018 på 3.160 kr. Kassebeholdning pr. 30.09.19 var 27.514 kr. Godt med lidt penge på kistebunden.

Foreningen har pr. 30.09.19 i alt 99 medlemmer – afgang i året, 12 medlemmer – tilgang 12 medlemmer, heraf 3 genindmeldte i årets løb.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

4.   Indkomne forslag :

 

Ændring i VVK’s vedtægter:

§ 6 punkt 5 valg

 

Valg af formand - 1. bedst. medl.  samt 2 revisorer  + 1 suppleant til bestyrelsen de lige år.

 

         Valg af næstformand - kasserer - 1. bedst. medl. de ulige år.

 

         ændres til

         Valg af formand - 1. bedst. medlem + 1 suppleant til bestyrelsen de lige år.

         Valg af næstformand - kasserer - 1. bedst. medlem de ulige år.

 

         Valg af 2 revisor + 1 revisor suppleant hvert år

 

Poul Kusk forklarede, at på grund af Haralds død, var der nu kun 1 revisor.

Derfor bør der være en suppleant, så vi ikke kommer i den situation igen.

 

Forslaget blev vedtaget

 

5.   På valg :

Næstformand Viggo Madsen ønskede at udtræde af bestyrelsen, så nyvalgt blev Inga Horsted Nielsen.

Kasserer Poul Kusk - genvalg

Bestyrelses medlem Andreas Lorentsen - genvalg

 

Revisorer valgt for 1 år

Revisor Viggo Madsen

Revisor Kaj Kristensen

Revisor suppleant Henny Larsen

 

 

6.   Kontingent.

Kontingent er uændret for 1. okt. 2019 – 30. sep. 2020.

Klub medlemskab 125 kr. årligt

Klub medlemskab med Knallert Journalen 300 kr.             

 

7.   Eventuelt.

·        Sommerløbet - Mangler arrangør af Sommerløbet den 21. juni – Kaj Kristensen, Humlum, meldte sig. Klubben støtter op med hjælp.

·        Blå T-shirts med VVK logo – bestyrelsen arbejder videre med ideen – måske kun logo på bryst – vi finder en fornuftig salgs pris.

·        Pop-up løb – havde en snak om hvornår info om løb sendes ud pr. mail eller SMS til medlemmerne og om der skulle være faste datoer. Blev enige om at info sendes ud et par dage inden, og at det ikke blev på faste dage i ugen. Skal ikke nødvendigvis køres som aften tur.

·        Knallert Journalen – billeder og artikler efterlyses, specielt til bladene nr. 1 og 2. Flere medlemmer meldte sig med billeder og historier om igangværende projekter. Poul ser frem til dette.

·        Kører vi for hurtigt på turene –Enkelte mener, der køres lige lovlig stærkt især ved kørsel i bakket terræn. Vi skal ikke køre hurtigere end den langsomste kan følge med.

·        Datoer for næste års løb :

o   Løvspringsløb – søndag den 26. april kl. 10:00.

o   NYHED Vandkantsløb – søndag den 17. maj kl. 10:00.

(Køres i Hannæs med besøg hos ”Gutterne på kutterne” ved Thorup strand).

o   Ringkøbing Fjordrundt – fredag den 5. Juni.

o   Sommerløb - søndag den 21. juni kl. 10:00.

o   Limfjordsløb – søndag den 16. august kl. 10:00.

o   Løvfaldsløb –søndag den 13. september kl. 10:00.

o   Generalforsamling onsdag den 21. oktober kl. 19:30.

o   Herudover forhåbentligt flere pop-up løb.

 

Knud takkede for nogenlunde god ro og orden under mødet.

 

Referent Poul Kusk.

Generalforsamlingen VVK 2017/2018

Referat fra generalforsamling i Vestjysk Veteranknallert Klub

Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 19.30

 

Valg af dirigent og stemmetællere :

Bjarne Mailund blev valgt som dirigent.

Der blev valgt 2 stemmetællere – Viggo Madsen og Hans Brogaard

 

Formandens beretning :

Så er der gået et år igen med knallert ture rund i det jyske landskab

Vi har fået kørt nogle fine ture og hygget os sammen.

 

Vinter besøg hos JDRVP .

I marts var vi på besøg hos Jydske Dragonregiments Veteranpanser (JDRVP) for at se deres veteran køretøjer og se hvad de roder med og sætter i stand.

Det var en kold aften da alt foregår i en stor garage uden varme, vi fik en god fortælling af Jens Hvass om hvad de lavede og noget historie om de forskellige kampvogne, en god aften.

 

Løvspring tur

Vi var hos Gerd Pedersen i Lem St. som vi plejer. Han havde lavet en fin tur i det område, det var lidt køligt og måske lidt for tidlig på året denne gang.

 

Aften løb

Harald Øgendahl stod for 1 gear løb som blev kørt fra Aulum by og rundt i det område, en god tur i et fint område

Og det passede lige til 1 gear knallerter, da det er et fladt område.

 

Dragon løb

Det var en extra tur der blev lavet i år, da vi besøgte JDRVP sagde de at de gerne ville have os på besøg på vores gamle knallerter så de kunne se hvad vi havde og laver og de havde jo også selv haft en knallert som unge drenge, turen var lavet af Mikael Pedersen, det var en varm dag og god tur.

 

 

 

Sommer løb

Vi var lige ved at drukne inden start på denne tur, men lige som der var afgang kl. 10 holdt regn op og

Solen kom frem og holdt tørvejr resten af dagen, der blev kørt en lang tur på de små veje fra Holstebro til Vemb og tilbage igen – i alt ca. 70 km. Turen blev lavet af Poul Kusk og Mikael Pedersen, vi havde en fin tur.

 

Limfjords løb

Turen var lavet af Hans Peter Poulsen og Jens Erik Nørgaard, og gik fra Skive og rundt omkring området mod Sundsøre. Vi havde en god tur, men med regn fra start til slut, men ikke værre end vi skulle have is på Skive havn.

Det var en god dag.

 

Løvfalds løb

Turen blev lavet af Hans Brogaard og Viggo Madsen, hvor vi startede fra Doverodde på Thy og ved start havde vi besøg af Nordjyske dagblad som lavede lidt til avisen med foto og historie. Vejret var en blandet omgang som man skal regne med på den årstid. De havde lavet en fin og god tur på Thy. Vi havde besøg af 2 gæve gutter fra Sønderjylland som havde lyst til at komme og køre med på en tur hos os.

 

 Beretningen godkendt

 

Årsregnskabet 2017/2018 viste overskud på 4.630,00 kr. når der er taget højde for regning på Knallert Journal nr. 4 er fratrukket (regning først modtaget i oktober – derfor først betalt i nyt regnskabsår)

Foreningen har pr. 30.09.19 i alt 99 medlemmer

 

Regnskabet blev godkendt

 

Indkomne forslag :

 

Ændring i VVK’s vedtægter:

 

§ 4.

Regnskabsåret går fra 1-10 til 30-9.

Medlemskontingent betales helårligt forud pr. d. 1/1. 

ændres til

§ 4.

Regnskabsåret går fra 1.10 til 30.9.

Medlemskontingent betales helårligt forud senest pr. 30.11. (gerne tidligere)
Hvis der ikke er betalt umiddelbart efter en rykker (sendt efter seneste dato) anses medlemskabet som værende ophørt.

 

§ 8.

Ved indmeldelse i klubben efter 1. juli betales ½ års kontingent.

ændres til

§ 8.

Ved indmeldelse i klubben i løbet af regnskabsåret justeres kontingentet forholdsmæssigt ud fra indmeldingsdato (og evt. antal klubblade udgivet).

 

På valg:

Mikael Pedersen (formand) – genvalgt

Hans Brogaard – genvalgt

 

Suppleant Søren Olsen – nyvalgt Bent Jensen, Ringparken, Holstebro

 

Revisor Inga Nielsen – genvalgt

Harald Øgendahl – genvalgt

 

Kontingent er uændret for 1. okt. 2018 – 30. sep. 2019.

Klub medlemskab 125 kr. årligt

Klub medlemskab med Knallert Journalen 300 kr.   

 

Eventuelt

Flere har efterspurgt om det er muligt at der kan laves nogle uformelle løb – en slags ”pop up løb” - hvor vi bare aftales at mødes og køre en tur ud i det blå uden servicevogn og tilmelding. Bestyrelsen ser på mulighederne.

 

Forslag fremme om et at vi fejrer at VVK kan holde 30 år jubilæum i 2019. Forslag om et jubilæumsløb og jubilæumsfest for medlemmer et sted på Lemvig egnen – det var jo her klubben blev startet. Knud Larsen og Inga Nielsen meldte sig til at undersøge mulighederne. Klubben yder tilskud fra pengekassen til festligholdelsen.

 

Lokalredaktøren opfordrede til at medlemmerne komme med artikler, billeder (før/efter restaurering), værkstedsbøger og lignende til Knallert Journalen – det er jo alle medlemmernes klubblad og ikke kun klubbernes bestyrelser.

En mulighed er måske at købe færdige artikler – men det koster en del kr.

 

Referent Poul Kusk

Generalforsamlingen VVK 2016


Referat af

Generalforsamling i Vestjysk Veteranknallert Klub

Onsdag den 26. oktober 2016 klokken 19:30  

Langhøjvej 12 Asp, 7600 Struer.Valg af dirigent og to stemmetællere

Æresmedlem Knud Larsen blev valgt uden modkandidater

Stemmetællere Knud Jakobsen og Andreas Lorentsen


Knud Larsen kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet i god tid i Knallert Journalen og på hjemmesiden.


Formandens beretning.

I 2016 har vi i VVK haft mange gode tiltag, og en del af dem er blevet til ved, at medlemmerne har ladet fantasien få lidt større råderum. Dette gælder både i forbindelse med arrangementer og skriverier, så en stor tak til jer for det, I berigede VVK med. Her i 2016 har flere medlemmer ringet til mig, at de havde en historie, som måske var værd at få mangfoldiggjort, og det vil jeg gerne sige en stor tak for, bliv ved med det, så rykker en fra bestyrelsen hurtigt ud og hjælper, sådan som vi hidtil har gjort.

I det hele taget vil jeg så kraftigt som muligt appellere til, at vi giver bestyrelsen så meget opbakning, som vi kan, for kun ved at vi tilbyder vores assistance, bliver det sjovt og overkommeligt for bestyrelsen. Husk på, at hjælpe til, giver ikke bare arbejde, men også medindflydelse. Nogen har let bebrejdende spurgt mig, hvorfor jeg dog holder som formand. Jeg har svaret, at jeg nu har været i bestyrelsen i otte år, hvoraf de sidste seks som formand, og at jeg nu gerne vil give plads til nye, friske kræfter. Med hundrede medlemmer og en periode på seks år til hver, er vi jo hjulpet et godt stykke ud i fremtiden.

Aftaler til arrangementer i den nye sæson er allerede ved at blive indgået, blandt andet en tur til Folkevognsmuseet i Ulfborg, ligesom flere har meldt sig som turlæggere. Nærmere herom senere.

Sidste år var der rygter fremme om voldsomme portostigninger. Helt så galt er det ikke gået endnu, så Poul glæder sig nok til om et øjeblik at fremlægge et smukt regnskab.

Jeg vil kort gennemgå de arrangementer, vi har haft i år. Et enkelt måtte grundet arrangøren aflyses i sidste øjeblik.

Den 2. marts var en klubaften hos Auto Galleriet i Herning planlagt, men som ovenfor nævnt aflyste Galleriet i allersidste øjeblik.

Den 24. april havde Mikael tilrettelagt Løvspringsløbet på Vinderupegnen.

Den 18. maj havde ”thyholmerne” arrangeret et aftenløb på Thyholm.

Den 11. juni arrangerede Kristian Hedegaard Sommerløb i området mellem Ulfborg, Vemb og Holstebro.

Den 22. juni havde vi et lille hyggeligt løb fra Marinaen og rundt på Vinderupegnen.

Den 21. august præsenterede Andreas Lorentsen os for Limfjordsløbet, som afvikledes i området Klinkby – Thyborøn.

Den 18. september havde vi årets sidste løb, idet Hans Peter Poulsen i ledtog med vejrguderne havde tilrettelagt Løvfaldsløbet, som dækkede Skive Havn til Vest Fjends.

Ud over disse har der været arrangeret skrueaftener i Maskinhuset i Herborg af René Bisgaard.

Med et tilbageblik på ovenstående er jeg allerede begyndt at glæde mig til næste år.

Nu har vi lige tilbage at medlemmerne har mod og vilje til at sige andet end nej, når vi kommer til punktet Valg. I år er der virkelig mulighed for at starte på poster, som ikke alle er tunge poster. Vi skal nemlig have nyvalg på følgende: formand, bestyrelses suppleant samt to revisorer.

Til slut vil jeg gerne takke alle jer, som har virket positivt på at gøre VVK til et godt sted at være.

 Jeg ønsker nu blot alle god vind fremover. Tak for nu.

Harald Øgendahl


Beretningen enstemmigt vedtaget 


Fremlæggelse af årsregnskab.

Pænt overskud – skyldes kontingent forhøjelse og højere startgebyr på løb – så der er igen lidt penge på kistebunden til de kommende år hvor diverse udgifter må forventes at stige – f.eks. porto på Knallert Journalen.

Klubben har i dag nøjagtigt 100 medlemmer.

Regnskabet enstemmigt vedtaget


Indkomne forslag

Ingen forslag indkommet


Valg.

Formand:

Mikael Pedersen – Harald Øgendahl (ønskede ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem:

Hans Brogaard (genvalgt)

Næstformand:

Viggo Madsen (valgt for 1 år) – afløser Mikael Pedersen

Bestyrelses suppleant:

Søren Olsen (Henny Larsen ønskede ikke genvalg)

Revisor:

Inga Nielsen (Knud Larsen ønskede ikke genvalg)

Revisor:

Harald Øgendahl (Villy Sørensen ønskede ikke genvalg)

     Fastsættelse af næste års kontingent.

Bestyrelsen indstiller til et uændret klubkontingent i 2017.


Kontingentet bliver herefter 300,00 kroner inkl. Knallert Journalen og medlemskab uden Knallert Journalen 125,00 kroner.

Enstemmigt vedtaget


Eventuelt.

Flere opfordres til at komme med artikler, billeder (før/efter restaurering), værkstedsbøger og lignende til Knallert Journalen – det er jo medlemmernes klubblad


Reserveknallert ejet af klubben evt. lejet af klubben – skal kunne bruges ved VVK løb


Knud Larsen takkede Harald for det arbejde han havde lagt som bestyrelsesmedlem og formand i klubben – Mikael kvitterede med et par gode flasker til Harald – samt vin til afgåede bestyrelsessuppleant og revisorer


Referent Poul KuskGeneralforsamlingen VVK 2015

Referat af

Generalforsamling i Vestjysk Veteranknallert Klub

Onsdag den 28. oktober 2015 klokken 19:30

Langhøjvej 12 Asp, 7600 Struer.

 

Dagsorden:  

Valg af dirigent og to stemmetællere.

Æresmedlem Knud Larsen blev valgt uden

modkandidater

Stemmetællere Viggo Madsen og Henny Larsen

       


Formandens beretning.

100 medlemmer

Omtalte der havde været rigtig god deltagelse på klubbens arrangementer i årets løb:

10. februar – klubaften i Struer Aktivitetscenter

4. marts – foredragsaften i Struer med Peter Fredsted, MVKK

26. april – Løvspringsløb med start i Lem (Gerdt Pedersen)

20. maj – Aftenløb start i Ulfborg Kirkeby (Kristian Hedegård)

6. juni – Sommerløb start i Holstebro (Mikael Pedersen)

13. juni – åbning af Autogalleriet i Struer

20. juni – deltagelse i Jegindø dæmningens 100 års jubilæum

24. juni – Sommerløb på Thyholm (”Thyholmerne”)

16. august – Limfjordsløb start i Lemvig (Inga Nielsen & Knud Jacobsen)

13. september – Løvfaldsløb start i Asp (Harald Øgendahl)

Formanden takkede Inga for hendes arbejde som kasserer for foreningen.     

Beretningen vedtaget enstemmigt    

 

Fremlæggelse af årsregnskab.

Forventet underskud pga. jubilæum årets jubilæumsblad og med porto stigning på udsendelse af Knallert Journalen    

Regnskabet enstemmigt vedtaget

          

Indkomne forslag

Ingen forslag indkommet

   

 

Valg.

Næstformand – Mikael Pedersen

Kasserer – Poul Kusk

Bestyrelsesmedlem – Andreas Lorentsen

   

 

Fastsættelse af næste års kontingent.

Grundet store stigninger til medlemsbladet (meget store stigninger på porto) indstiller bestyrelsen til en kontingentstigning på 50,00 kroner til bladet, så det fremover udgør 175,00 kroner om året.

Bestyrelsen indstiller til et uændret klubkontingent i 2016.

Kontingentet bliver herefter 300,00 kroner incl. Knallert Journalen og medlemskab uden Knallert Journalen 125,00 kroner.    

Enstemmigt vedtaget


   

Eventuelt.    

Flere opfordres til at komme med artikler til Knallert Journalen

Arrangementer til vinter – forslag

Startgebyr på knallertløb kan forhøjes fra 20 kr. til 30 kr.

Lørdags løb – skal det fortsættes – drøftes i bestyrelsen

 

Referent Poul Kusk

       
Formandens beretning til VVK´s generalforsamling 2015.


I 2015 har der været grund til at takke mange for deres medvirken til at gøre det attraktivt at være med i klubbens aktiviteter. Det gælder ikke blot egne medlemmer, men også personer og foreninger, som vi er inviteret af og dermed har haft et godt samarbejde med. Der er allerede begyndt at indløbe invitationer til træf i 2016.


  Også i år er der god grund til at takke både redaktøren samt de to øvrige klubber i samarbejdet omkring Knallert Journalen. Skulle vi med 100 medlemmer stå alene med vort eget klubblad, kunne jeg godt frygte for, at alsidigheden ville lide skade.


De mange udgifter i 2014 og 2015, og her tænker jeg specielt på stigninger angående bladet og forsendelse af dette, har medvirket, at der efter min mening er behov for en kontingentstigning. På generalforsamlingen 2014 blev en årlig stigning på 25,00 kroner nedstemt, så det resulterer nu i et behov for en større stigning i år. Emnet behandles under punkt 6 i dagsordenen.


En stor tak til Jer, som skriver til bladet om løbene og andre tiltag i klubben. Uden Jeres medvirken bliver det et urimeligt slid for lokalredaktøren, og hvem der skriver meget til bladet. Jeg vil gerne, at generalforsamlingen under Eventuelt tager en diskussion om, hvorvidt vi fremover skal have så meget stof fra løbene. Såfremt der stadig er ønsker desangående, bliver der efter min mening behov for at langt flere der er villige til at deltage, med andre ord er der for få, som skal påtage sig for meget.


Jeg vil her ganske kort nævne de arrangementer, vi har haft i VVK regi i 2015. Beskrivelser med billeder vil man finde i Knallert Journalen samt klubbens hjemmeside.


Den 10. februar havde vi klubaften i Struer Aktivitetscenter.


Den 4. marts havde vi igen klubaften, denne gang med Peter Fredsted, Beder. Dette var et meget populært indslag.


Vore udendørsarrangementer startede med Løvspringsløb den 26. april hos Gerdt i Lem. Her var mødt mere end 50 startende.


Den 20. maj havde vi Aftenløb 1 hos Kristian Hedegaard i Ulfborg Kirkeby.


Den 6. juni afvikledes Sommerløbet med start fra Idræt Center Vest i Holstebro, og det var Mikael Pedersen, som arrangerede.


Den 13. juni var vi inviteret med til åbningen af Auto og Motorgalleriet i Struer.


Den 20. juni var vi inviteret til Jegindø Dæmningens 100 års jubilæum sammen med mange andre foreninger og veteranklubber.


Onsdag den 24. juni havde thyholmerne tilrettelagt Aftenløbet 2. Desværre blev vi søndensfjords medlemmer forhindret i at deltage, da broen lukkede på grund af vejarbejde.


Limfjordsløbet blev i år afviklet på Lemvigegnen den 16. august. Arrangører var Inga Nielsen og Knud Jacobsen.


Den 13. september afviklede vi årets sidste løb, det såkaldte Løvfaldsløb. Starten gik fra Langhøj sognegård, og arrangører var Tove og Harald Øgendahl.


Igen i år må jeg desværre meddele, at et bestyrelsesmedlem ønsker at få lidt mere tid til andre gøremål. Det er vores kasserer gennem mange år Inga Nielsen som fortjener en stor tak for arbejdet med regnskab og som kassemester ved diverse løb og arrangementer. Inga har dog lovet mig, at hun fremover er villig til at klare små enkeltstående opgaver i klubben. Tak for samarbejdet Inga, det har været en fornøjelse.


Med tak for 2015 afslutter jeg hermed min beretning, og jeg glæder mig til at se Jer igen i 2016.


Harald ØgendahlGeneralforsamlingen VVK 2014