VVK AKTIVITETSKALENDER 2018

     

Info om tilmelding, kontakt, adresser. mv. vil løbene blive opdaterede her på hjemmesiden og i Knallert Journalen


       

VINTERARRANGEMENT - Mandag den 12. marts 2018 kl.19:00 .

 

Besøg hos Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening (JDRVP), Dyrby Vestergård, Hestbjergvej, 7500 Holstebro.

JDRVP har skrueaften denne aften.

Se mere på hjemmesiden www.jdrveteranpanser.dk  

 

Af hensyn til kaffe og kage er der tilmelding til Poul Kusk på tlf. 97 41 40 70 eller 22 64 91 70 senest fredag den 9. marts.


        

 

VVK LØVSPRINGSLØB - Søndag den 15. april

Startsted:     P-plads, Bredgade 63, 6940 Lem St.

Start kl.:       10:00

Startgebyr:   50,00 kr. (inkl. betaling for kaffe og morgenbrød hos Gerdt)

 Husk madpakke – øl og vand kan købes ved servicevogn

Arrangør:     Gerdt Pedersen

Tilmelding til Gerdt tlf. 21 47 36 87 eller Mikael 25 53 26 95 (aften) - gerne 1 uge før løbet


 

 

VVK AFTENLØB for ” Et gears knallerter” - Onsdag 16. maj

Startsted:     Aulum Kirkes P-plads, Kirkegade 20, 7490 Aulum

Start kl.:       19:00

Startgebyr:   30:00 kr.

 Løbet foregår i fladt terræn, og andre knallerter må gerne deltage, men det bliver på ”De gamles” betingelser.

Øl og vand kan købes hos servicevognen.

Arrangør:     Harald Øgendahl

Tilmelding til Harald tlf. 21 13 42 66 eller Mikael 25 53 26 95 (aften) senest den 11. maj


NYHED - NYHED - NYHED

VVK DRAGON KNALLERTLØB – Lørdag den 2. juni

Startsted:     Elefantriste, Ivar Lundgårdsvej 21, 7500 Holstebro

Start kl.:       10:00

Startgebyr:   30:00 kr

Løbet køres rundt i og omkring Holstebro og der holdes lang middagspause på Dyrby Vestergård med besøg hos Jydske Dragon Regiment Veteranpanser Forening (JDRVP). Gensidig udstilling af JDRVP og VVK køretøjer

Husk madpakken - Øl og vand kan købes.

Arrangør:     Mikael Pedersen

Tilmelding til Mikael 25 53 26 95 (aften) og Viggo 21 46 49 53


 

VVK SOMMERLØB - Søndag den 17. juni

Startsted:     Idrætscenter Vest, Mozartsvej 5, 7500 Holstebro

Start kl.:       10:00

Startgebyr:   30,00 kr.

                     Husk madpakke – øl og vand kan købes ved servicevogn.

Turen køres i området omkring Holstebro

Arrangør:     Mikael Pedersen og Poul Kusk

Tilmelding til Mikael 25 53 26 95 (aften) eller Poul 97 41 40 70 - gerne 1 uge før løbet


 

 

VVK LIMFJORDSLØB - Søndag den 19. august

Startsted:     P-plads, Marienlyst Strand 15, 7800 Skive (ved campingplads)

Start kl.:       10:00

Startgebyr:   30,00 kr.

                     Husk madpakke – øl og vand kan købes ved servicevogn

Arrangør:      Hans Peter Poulsen og Jens Erik Nørgaard

 Vi kører en tur i og omkring Skive

Tilmelding til Hans Peter tlf. 21 73 63 13 eller Jens Erik tlf. 97 52 62 56 - gerne 1 uge før løbet


      

 

VVK LØVFALDSLØB - søndag den 16. september

Startsted:     Doverodde købmandsgård, Fjordstræde 1, Doverodde, 7760 Hurup Thy    

Start kl.:       10:00

Startgebyr:   30,00 kr. 

                     Husk madpakke – øl og vand kan købes ved servicevogn 

 Løbet køres i den sydøstlige del af Thy

Arrangør:      Hans Brogaard og Viggo Madsen

Tilmelding til Hans tlf. 21 95 15 58 eller Viggo tlf. 21 46 49 53 - gerne 1 uge før løbet    


   

VVK Generalforsamling

     

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i VVK onsdag den 24. oktober 2018 kl. 19.30 på adressen:


Elefantriste (kantinen)

Ivar Lundgaards Vej 21

7500 Holstebro


Dagsorden iflg. vedtægterne.


Indkomne forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


Af hensyn til køkkenet, bedes du tilmelde dig senest 21. oktober til Mikael Pedersen på telf. 25 53 26 95 eller mail til mikael@snowbird.dk