VINTER ARRANGEMENT 12. MARTS 2018 - BILLEDER

VVK på besøg hos Jydske Dragon Regiment Veteran Panserforening (JDRVP) den 12. marts kl 19:00

Det er aftalt vi kommer på besøg igen lørdag den 2. juni, når det er varmere og der er lyst - vi kører til JDRVP på knallert - vi håber mange vil støtte op og komme (se VVK kalender for nærmere oplysning)